©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Balıönü

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Balıönü
Türü:
Mağara
Rakım:
140 m
Derinlik:
+8 m
Uzunluk:
91 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Kastamonu
İl?e:
Cide
Köy:
Abdülkadir

     


Mağara, Kurucaşile ile Cide arasında, Abdülkadir Köyü'nün 1 km güneybatısında, Döşemetarla Tepe yakınındaki düzlüğe bakan duvarda yer alır. Tümü ile fosil bir oluşuma sahip olan Baliönü Mağarası, Akgöynük Polyesi'nin batısındaki dik kireçtaşı yamaçta yer almaktadır. Bölgede üst üste yığınlar halinde Jura ve Kretase'ye tarihlenen kireçtaşı resifleri mevcuttur. Mağara oluşum yönünden oldukça fakirdir. Mağara, bölgede kurulacak bir mermer ocağı tarafından zarar görmemesi için 2003 yılı Mayıs ayında MTA tarafından araştırılmış ve haritalanarak koruma altına alınmıştır. Herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye