©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bahçeköy

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Bahçeköy
Türü:
Mağara
Rakım:
190 m
Derinlik:
32 m
Uzunluk:
221 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Perşembe
Köy:
Boğazcık

     


Yeri: Ordu'ya bağlı Perşembe İlçesi'nin kuzeybatısındaki Boğazcık Köyü yakınındadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Bahçeköy Mağarası; Çaka Deresi'nin bir kolu olan Fernik Deresi'nin yukarı bölümünde; deniz düzeyinden 190 m yukarıda gelişmiştir. Başlangıçta kaynak; daha sonra geçit konumunu almış fosil mağara; KD-GB yönünde kireçtaşlarının doğrultusuna uygun şekilde yataydır. -20 derece eğimli bir tabanı olan; 16x13 m boyutunda daire şekilli bir salona açılan girişe sahip mağara; bu salonda iki kola ayrılır. Güneybatıya devam eden ana kol; girintili-çıkıntılı dar galerilerden oluşmuştur. Bu ana kol; girişe göre +32 metrede bulunan 8x10 m boyutunda küçük bir odacıkla sona erer. Buna karşılık; girişteki salonun sağından ayrılan kol daha kısadır ve sonu +8 metrede yer alır. Bu kolun ayrıldığı noktada -4 metrede içi çakıl ve molozlarla kaplanmış bir girinti bulunur. Ana galeri ve yan kollardan gelen sular; bu girintide mağarayı terkederek yeraltına girerler. Mağaranın salon ve dar galerileri blok; çakıl ve molozlarla kaplıdır. Mağarada bazı girinti ve odacıklarda bulunan az sayıdaki sarkıt; dikit ve örtü damlataşlar dışında; damlataş birikimi yönünden son derece fakirdir.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi. Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Ana galeri sonunda az sayıda yarasa vardır.


Liste'ye