©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bağlar

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Bağlar
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
470 m
Derinlik:
+10;-12 m
Uzunluk:
318 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İlçe:
Vize
Köy:
Sergen

     


Yeri: Mağara Sergen Kasabası'nın 4 km kuzeybatısında; Ergene Havzası'na akan Soğucak veya Köy Dereleri'nin devamı olan Kanlı (Karaman) Dere'nin Ortabağlar Tepesi yakınındaki sağ kenarında yer alır. Mağaraya; Vize-Küçükyayla-Sergen veya Pınarhisar-Soğucak-Sergen karayollarıyla gidilmektedir. Sergen Köyü'nden mağaranın yakınına kadar yol vardır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Bağlar Mağarası Çevresi; Istranca Masifi'ne ait Paleozoik yaşlı granitik gnays ve bunların örtüsü durumundaki; içinde mermerler de bulunan şistler ile güneyde ve daha aşağı düzeylerde Eosen'in kumtaşı; kiltaşı; kireçtaşları ve Pliyosen yaşlı detritik depoları yer almaktadır. Genişliği 0.5-4 m; tavan yüksekliği 0.5-8 m'ler arasında değişen Bağlar Mağarası; üç katlı olmasına rağmen; mermer kalınlığının az oluşu ve hemen altta geçirimsiz granitik gnaysların varlığı nedeniyle tek dönemli gelişim özelliğine sahiptir. Muhtemelen Pliyosen relief sisteminin bir şekli olan mağara; günümüzde askıda kalarak fosilleşmiştir. Bu nedenle damlataş oluşumları yok denecek kadar az bulunmaktadır.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular: Bağlar mağarası bölgedeki en önemli yeraltı habitatına sahiptir. Tüm mağarada büyük koloniler halinde yaşayan yarasalar mağaranın en dikkate değer canlı türüdür. Aynı zamanda mağaranın girişinde çok sayıda sinek bulunmaktadır. Mağarada yıl boyunca yaşayan orta büyüklükteki nalburunlu yarasalar (Rhinolophus euryale and Rhinolophus blasii) burayı hem kış uykusu hem de üreme amacıyla kullanmaktadır.


Liste'ye