©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ayvadüzü

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Ayvadüzü
Türü:
Mağara
Rakım:
180 m
Derinlik:
7 m
Uzunluk:
125 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Merkez
Köy:
Yaraşlı

     


Yeri: Ordu'nun kuşuçuşu 4 km batısında; Boztepe Köyü yakınında yer alır. Doğudan Karadere; batıdan da Akçaova Çayı tarafından yarılarak yüksek bir sırt halinde kalan Boz Tepe (533 m)'nin 2 km güneybatısında; Akçaova Çayı'na drene olan Çankaya Deresi'nin batı yamacındadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Ayvadüzü Mağarası; geçirimsiz kayalar arasında uzanan kireçtaşı içinde gelişmiştir. Deniz yüzeyinden 180 m; dere tabanından da 40 m yukarıda bulunan mağaranın üç giriş ağzı vardır. Güneye bakan ana girişin sağ tarafında; +4 metrede ikinci giriş vardır. Mağaranın ilk boşalım noktası olan bu giriş bütünüyle fosilleşmiştir. Buna karşılık ana girişin batısında üçüncü ağız (A girişi) yer alır. Kireçtaşlarının çatlak sistemi nedeniyle; girintili-çıkıntılı bir yapısı olan mağaranın tavan yüksekliği 3-10 metreler arasında değişir. Yatay olarak gelişmiş; kaynak konumlu bir mağara olan Ayvadüzü'nün tabanı toprak; kum; çakıl ve molozlarla kaplıdır.İçinde; orta kesimden çıkan bir kaynağın oluşturduğu yeraltı deresi bulunan mağaranın ana girişindeki sütun ile son noktadaki duvarlarda gelişen damlataşlar dışında damlataşlar gelişmemiştir. Küçük yeraltı deresi; bu sütun önünde yeniden yeraltına dalarak mağarayı terk eder.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Mağaranın ana galerisinin kuzeyinde bulunan salonda büyük bir yarasa kolonisi yaşamaktadır.


Liste'ye