©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Avuçiçi

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Avuçiçi
Türü:
Mağara
Rakım:
500 m
Derinlik:
-24 m
Uzunluk:
226 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Düzce
İlçe:
Konuralp
Köy:
Kabalak

     


Yeri: Düzce'nin kuzeyinde; Küçükmelen Çayı'nın iki önemli kolu olan Kurtsuyu Deresi ile Yazlık Dere arasında kalan ve bu derelerin kollarınca yarılan; plato karakterli bir bölgede yer alan mağara Düzce-Konuralp-Akçakoca yolunun yaklaşık 15. km sindeki Lazkalabak Köyü'nden 2 km sonradır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağara; KD-GB yönünde; düden konumunda gelişmiş aktif bir mağaradır. Birbirine yakın iki girişi olan mağaranın genişliği 1-4 m; tavan yüksekliği 0.5-3 metredir. Avuçiçi Mağarası; çok dönemli gelişim gösteren şekil ve yapılara sahiptir. Bunlardan en belirginleri kum; kil ve çakıl depoları ve anahtar deliği enine profillerdir. Yağışlı dönemlerde mağaranın ağzından su girişi olmaktadır. Mağarada küçük bir yeraltı deresi ve göller oluşturan bu sular; sonda bulunan sifondan mağarayı terkederek Yazlık Deresi kenarından kaynak olarak yeniden yüzeye çıkarlar.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular:


Liste'ye