©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

At Vadi 4

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
At Vadi 4
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
m
Uzunluk:
16 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İl?e:
Merkez
Köy:

     


Manisa İli'nde Spil Dağı'nda Atlar Vadisi'nde yer almaktadır. ABD'li mağaracılar tarafından araştırılmıştır. Mağara rastlantı sonucu bulunmuştur. Mağaranın küçük girişi daire şeklindeki vadinin güney kenarında bulunan 50 m'lik uçurumdan inilirken, geniş yapraklı dalların temizlenmesi sırasında keşfedilmiştir. Pasajlarda oluşuma rastlanmamıştır. Mağaranın kısa pasajında sayı ve çeşitlilik açısından dikkatte değer kemikler bulunmuştur. Mağara içerisinde küçük bir bölmede çeşitli hayvan kemiklerine (at; kuş; yaban domuzu; kedi) rastlanmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye