©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

At Vadi 3

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
At Vadi 3
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-27 m
Uzunluk:
443 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İl?e:
Merkez
Köy:

     


Manisa İli'nde Spil Dağ'ında Atlar Vadisi'nde yer almaktadır. ABD'li mağaracılar; araştırmayı 443 m'de bırakmışlardır; ancak mağaranın potansiyel olarak 91 m derinliğinde ve 914 m uzunluğunda olduğu tahmin etmektedirler. ABD'li mağaracılar tarafından araştırılmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Mağaranın girişi 1,2 m eninde ve 2,1 m yüksekliğinde bir oyuktur ve 60cm'e kadar yükseklik mağaradan akan su ile doludur. Yaklaşık 15 m içeride, giriş pasajının sağ duvarında 6 m yüksekliğinde küçük bir kubbe bulunmaktadır. Mağara ekibi zeminden 4,5 m yukarıda yeni bir pasaj keşfetmiştir, tırmanırken pasajdan damlayan soğuk su çalışmaları güçleştirmiştir. 15 m ileride daralan ve geçişi imkansız hale getiren bu pasaj mağara ekibi tarafından ölçülmüş ve kaydedilmiştir. İlk pasajda akıntıya karşı 6m yol alındığında 1m'lik şelalenin üstünde diğer bir pasaj yer almaktadır. Bu kısa pasaj, oranları ilki ile aynı olan başka bir küçük kubbeye açılmaktadır. Buranın tüm zemini su ile kaplıdır. Diğer bir pasaj 3 m'lik şelalenin üstünde bulunmaktadır. Fakat sadece 7 m mesafede daralmaktadır. Ana pasaj ortalama 4,5 m'dir. Su derinliği 60 cm'de kalmaktadır. Pasaj duvarları boyunca takip edilen daha yüksek kottaki su izleri, bazı dönemlerde suyun 3 m'nin üstünde yükseldiğini göstermektedir. 1 m'lik şelalenin üstünde üç pasajın kesiştiği bir alan bulunmaktadır. Ana pasaj sol kolda devam ederken diğer iki pasaj sağda yer alır. Sağdaki pasajlardan birinde zemin kotundan 4,5 m yukarıda küçük kubbeli bir pasaj mevcuttur. Fakat 3-5 m mesafede geçişi önleyecek derecede daralır. Diğer pasaj dar bir kanyon şeklindedir ve pasajın dairesel bir kubbesi vardır. Bu kubbenin yükseliği 8 m'dir. Zemin kısmen tavandan düşen parçalarla kaplıdır. Zeminden 4,5 m yukarıda küçük debili bir su bir pasajdan akmaktadır. Bu pasaja el ve dizlerin ıslandığı bir sürünme ile girilmektedir. Tavanda bir yükselme olmadan 15 m devam edildiğinde kısmen küçük sarkıtlarla dolu bir odaya erişilmektedir. Pasaj daha sonra tekrar sürünme ile geçilebilecek bir yüksekliğe düşer ve birkaç metre sonra geçişi engeller. Solda, birinci pasajda bulunan akmataş su seti yanında, üst seviyede de küçük sarkıtlar oluşumları mevcuttur. Ana pasajdan sağa doğru bir kıvrılarak gidildiğinde kil yüzey suyun akışını sınırlar. Küçük sarkıt ve dikitler her iki duvar boyunca gözlenebilir. 21 m sonra bir kesişim alanına ulaşılır. Sağdan girilen pasaja devam edildiğinde 2-5 m mesafede bozuk blokajlı 1m'lik su seti akmataşları bulunmaktadır. Tüm pasajı kaplayan blokaj sadece suyun geçmesine izin verir. Kesişim alanına tekrar dönüldüğünde solda yaklaşık 24 m'e varan geniş, kubbeli bir pasaja ulaşılır. 15 m yukarıdan pasaja akan suyun deriniliği ve miktarı üst seviyelerde mağara ekibinin çalışmasını imkansız hale getirmektedir. Ana pasajın alt kısımlarında ise, su derinliği 30 cm'e düşerken, tavan yüksekliği 7,5 m'de olarak kalmaktadır. Son kesişimden yaklaşık 22 m ötede başka bir şelale yer almaktadır. Burada pasaj tavanı 6 m'ye düşer. Üst pasaj, şelalenin 12m ötesindedir. Bu pasaj alt pasajın 4,5 m üstündedir. Sağdaki üst pasaj yaklaşık 15 m karşı akıntılı diğer bir kesişim noktasında alt pasajla birleşmeden önce kısa dairel bir dönüş yapmaktadır. Üstte, soldaki pasaj ise alçalana kadar 39 m olarak ölçülmüştür. Tüm üst pasaj boyunca tavan yüksekliği ortalama 3 m'dir. İki pasajın ikinci birleşme noktasına geçebilmek için 1,5 m'lik şelalenin geçilmesi gerekmektedir. Üst pasaj birleşmeden sonra da devam etmektedir. Bu kesim buraya kadar 14 m olarak olarak hesaplanmıştır. Üst seyiyedeki pasajın aşağı doğru boşalan bir dere ile kesilen yaşlı bir mağara pasajı olduğu tahmin edilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi 1,8 m'ye düşen üçüncü kesişimden sonra da su, 30 cm derinliğine iner. Soldaki diğer pasaja giden rota üzerinde üç şelale bulunmaktadır. Bu şelalerin sesleri hem sol kolda kalan pasaja, hem de ana pasaja kadar ulaşmaktadır. Sol koldaki pasajın büyükçe bir kubbesi vardır. Suyun derinliği 1,2 m olarak ölçülmüştür. Kubbe tavanı 27 m olarak tahmin edilmektedir. 21 m yukarıdaki üst pasajdan su girişi olmaktadır. Yukarıda sonuna erişilmediği belirtilen pasaj burasıdır. Ana pasaj soldaki bu pasajın kesişiminde kısa sürede sonlanmaktadır. Geniş kubbeli diğer iki pasaj da 27 m yüksekliğindedir ve 21 m yukarıdan pasajlara su girişi olmaktadır. Burası mağara ekibi tarafından Mağara Üçlüsü olarak isimlendirilmiştir. Dağ yüzeyinin araştırılmasının sistemdeki üst girişin keşfine götüreceği düşünülmektedir. Ölçülen kısmın ötesinde mağaranın 914 m uzunluk ve 91 m derinliğe ulaşma potansiyeli olduğu belirtilmektedir.
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye