©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

At Vadi 1

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
At Vadi 1
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-10.6 m
Uzunluk:
63 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İl?e:
Merkez
Köy:

     


Manisa İli'nde; Spil Dağ'ında Atlar Vadisi'nde yer almaktadır. ABD'li mağaracılar tarafından araştırılmıştır.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Ayakta durmaya yeterli tavan yüksekliğine erişmeden önce yaklaşık 3 m kadar ördek yürüyüşü yapılması gerekir. İki küçük çıkıntıdan indikten sonra mağara ekibi tavan yüksekliği 30-35 m arasında olan bir odaya ulaşmıştır. Sol duvarda bulunan yan pasajda geniş akmataş oluşumları gözlenmiştir. Odanın sağında da bir pasaj yer almaktadır. Yaklaşık 7 m sonralik çok alçak sürünerek girilen pasaj çok alçak biçimde devam etmektedir. Mağara odadan sonra 6 m yüksekliğinde bir pasaj olarak devam eder. Pasajın yaklaşık 2,5 m'lik kısmında, bir adım kalınlığında doğal bir köprü mekanı ikiye böler. Köprü zeminden 1,5 m yukarıda yer alır. Aşağıya doğru yumuşak bir eğimle devam ederek anakayaların kesişim noktasındaki ikinci odaya gelinir. Solda, girmek için çok dar bir çatlakta kısa mesafede sonlanan diğer bir pasaj bulunmaktadır. İkinci odanın sağ tarafının zemini 6 m derinlikte yok olur. Birleşik kubbenin tavan yükseliği 12 m'dir. Çukur zemin parçalı kayalar ve toprakla kaplıdır. Süreklilik gözlenmez. Bunun yanında, mağaraya giren su, sifon yaparak zemindeki çukurları doldurur. Ekip inişin yanında, kubbe şeklindeki çukur ile kesişen bir başka pasaj keşfetmiştir. Burası çukur zeminden 10 m yukarıdadır.
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular: Dağılmış biçimde kırıkların yanında duran ve klasik Yunan ve Roma kökenli olduğu tahmin edilen parçalanmış bazı çömlek parçaları bulunmaktadır.


Liste'ye