©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Arpalık 2

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Arpalık 2
Türü:
Mağara
Rakım:
1610 m
Derinlik:
+1 m
Uzunluk:
76.6 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İl?e:
Seydişehir
Köy:
Keçili

     


Mağaraya Seydişehir-Mortaş-Yarpuz karayolu ile ulaşılmaktadır. Bu yol üzenrindeki Arpalık Boğazı Geçidi'nden Arpalık Düzlüğü'ne sapıldıktan sonra 1 km mesafede; düzlüğün güneybatı yamacında mağara girişi yer almaktadır. Mağaraya; Manavgat-Seydişehir turistik karayoluyla da gitmek mümkündür. Mağara; Giden Gelmez Dağları'nın normal stratigrafik kireçtaşı serisinin Üst Kretase kireçtaşları içinde gelişmiştir. 1982 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın; haritası çizilmiştir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye