©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Armağan 1

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Armağan 1
Türü:
Dikey Mağara
Rakım:
450 m
Derinlik:
-32 m
Uzunluk:
m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İl?e:
Dereköy
Köy:
Armağan

     


Yeri: Mağara Dereköy İlçesi'ne bağlı; Armağan Barajı'nın göl alanı içerisinde sol sahilde bulunmaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Armağan Barajı çevresinde bulunan mağaralar; masifin bu alandaki kristalize kireçtaşlarında ve kayaçların şistlerle yaptıkları kontaklarda gelişmişlerdir. Düşey yönde ve barajın sol sahil yamaç eğimine paralel doğrultuda gelişmiş olan mağaraya yaklaşık 1.5 metrekarelik oval bir ağızdan girilmektedir. Mağarada; dikey inişten sonra kil; kum; çakıl ve bloktan oluşan molozlar bulunmaktadır. Yürüyerek inilen molozlar dar ve küçük inişlerin olduğu kısımda bitmektedir. Bu inişlerin sonunda mağara daralarak; temiz yüzeyli; 10-15 cm açıklıklara sahip çatlak sistemleriyle bitmektedir.
Araştırma Tarih?esi: Kasım 1995 tarihinde MAD tarafından araştırılan mağaranın BCRA 3c standardında haritası çizilmiştir.
Bulgular: Mağarada yarasalar bulunmaktadır.


Liste'ye