©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Anaçbaşı / Maden Galerisi

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Anaçbaşı / Maden Galerisi
Türü:
Mağara
Rakım:
477 m
Derinlik:
6 m
Uzunluk:
130 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Ordu
İlçe:
Kabadüz
Köy:
Bayramlı

     


Yeri: Ordu'nun 25 km güneydoğusunda; Kabadüz İlçesi'ne bağlı bayramlı Köyü'nün 3.5 km güneyinde Melet Irmağı'na bağlanan Bayramlı Deresi'nin doğu yamacında yer alır. Bayramlı Köyü'nün Andıroğlu Mahallesi yakınındadır. Kurul Mağarası'nın 10 km GB'sındadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Bakır çıkarmak için kazılmış; KB-GD yönünde yatay olarak uzanan yapay bir galeridir. Mağaranın genişliği 2-3; tavan yüksekliği ise 0.5-2 metreler arasında değişir. Mağaranın içinde küçük bir yeraltı deresi mevcuttur. Son bölümlere doğru yan duvardan sızıntı şeklinde çıkan bu dere; yer yer küçük gölcükler oluşturarak mağara ağzından dışarı çıkar.
Araştırma Tarihçesi: MTA Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi; Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi tarafından araştırılmış ve 2004 yılında yayınlanmıştır.
Bulgular: Maden galerisi olarak açılan mağarada; sonradan yerleştiği sanılan birkaç semendere ve mağara çekirgelerine rastlanmıştır.


Liste'ye