©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ambela

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Ambela
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
1800 m
Derinlik:
-17.5 m
Uzunluk:
41 m
Bölge:
Karadeniz
İl:
Gümüşhane
İlçe:
Torul
Köy:
Harmancık

     


Mağara; İkisu Köyü Bahçecik Mahallesi'nin üst tarafında yer almaktadır. Malm-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları içinde karstik bir erime boşluğunun tavanının çökmesi sonucu gelişmiştir. Yatay olarak gelişmiş; düden konumlu fosil bir mağaradır. 1991 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarihçesi:
Bulgular:


Liste'ye