©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Altınlı 1

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Altınlı 1
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-64.7 m
Uzunluk:
101 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İl?e:
Köy:

     


Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olan Altınlı 1; düden konumundadır. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafından Yörük adı verilen araştırmalar sırasında incelenmiştir. Araştırma alanı olan Bolkar Dağları; tamamen Miyosen yaşlı bol çatlak ve eklemli kireçtaşlarından oluşmuştur. Alanda en çok gözlenen fosiller Gastropod ve Shell''lerdir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye