©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi





Alişahin Pınarı

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Alişahin Pınarı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
70 m
Derinlik:
+2 m
Uzunluk:
130 m
Bölge:
Marmara
İl:
Kırklareli
İl?e:
Vize
Köy:
Aksicim

     


Yeri: Vize'nin yaklaşık 25 km doğusunda; Aksicim Köyü'nün 1 km güneydoğusunda bulunan mağara; Kazandere'nin önemli bir kolu olan Lala Deresi'nin Aksicim Platosu'na doğru uzanan küçük bir kolunun başlangıcında yer alır. Mağaraya; Vize-Kıyıköy veya Saray-Kıyıköy yollarından ikisiyle de gidilmektedir. Bu yollardan Aksicim Köyü'ne ayrılan düzgün yol ile mağaranın yakınına kadar gitmek mümkündür.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Alişahin Pınarı çevresi; Istranca Masifi'ne ait Paleozoik gnayslar ile bunların örtüsü durumundaki şistler ile Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Mağaranın oluşumunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir fay etkili olmuştur. Mağaranın içinde derinliği 1.5-2 m olan büyük bir göl bulunmaktadır. Mağaranın tavan yüksekliği 0.5-2 m; genişliği ise 2-6 m arasında değişmektedir. Mağara; girişten 20 m sonra iki bölüme ayrılmaktadır. Son kesimlerdeki dar bir girintide yer yer damlataşların görüldüğü Alişahin Mağarası; derinliği 2 m'yi bulan kapalı bir sifonla sona ermektedir.
Araştırma Tarih?esi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular:


Liste'ye