©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Akşamgüneşi

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Akşamgüneşi
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-12 m
Uzunluk:
80 m
Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İl?e:
Şile
Köy:
Merkez

     


Yeri: Mağara Şile'nin 700 m batı-kuzeybatısında; eski ismi ile Papazburnu yeni ismi ile Harmankaya Burnu Mevkii'nde yer alır. Mağara ağzının bulunduğu falezin üzerinde Şile Deniz feneri yer almaktadır. Mağaraya Pavli adı da verilmektedir.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Şile olistostromunu oluşturan İpresiyen'in marn-kumtaşı-şeylleri içinde açılmış bir mağaradır. Gelişiminde kuzey sektörlü rüzgarlar, B-D yönlü kıyı akıntısı ve özellikle tahripkar dalgaların etkisi çok fazladır. Uzunluğu 80 m olup, Şile'nin en uzun deniz mağarasıdır. Genişliği ağızda 20 m olup Karadeniz'in suları mağaranın "Büyük Salonu"nu oluşturan ilk 50 m'lik kesimine kadar girer. Son 30 m'lik kesimi ise, yarı aydınlık bir ortamdır. Burası kumlu bir plajdan oluşan "Arka Salon"dur. İç kesimde en arkada birkaç döküntü bloktan oluşan enkaz bulunur. Bunlar da İpresiyen hamur içindeki Üst Kretase kireçtaşı bloklarıdır, içerde sarkıt bulunmaz. Hidroloji: Aktif bir deniz mağarasıdır.
Araştırma Tarih?esi: Tarihin ilk çağlarından beri bilinen bir mağaradır. 1984'de T. Aygen, 75x35 m boyutlarında, Şile'deki birkaç deniz mağarasından biri olduğunu; eski adının "Pavli", son yıllarda ise adına mağara ağzının batıya açık olması ve güneşin batarken ışıklarının vurmasından "Akşamgüneşi Mağarası" dendiğini söyler. [Erdem 1995:26]. Mağaranın planı ilk defa Ertek ve ekibi tarafından çizilmiştir.
Bulgular: 1970'lerin sonuna kadar fok balığı yuvası olmasına rağmen, günümüzde ancak martı ve örümceklere rastlanır.


Liste'ye