©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Akar - Donar

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
Akar - Donar
Türü:
Mağara
Rakım:
1490 m
Derinlik:
-17.5 m
Uzunluk:
54 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Isparta
İl?e:
Yalvaç
Köy:
Dedeçam

     


Kuru bir mağaradır. Dedeçam Köyü'nün 3 km güneydoğusunda Koçyatağı Tepe'nin kuzey yamacında yer almaktadır. Jura yaşlı dolomitik kireçtaşları içerisinde tabaka dalımına uygun olarak derinliğine gelişmiştir. Damlataş yönünden oldukça zengindir; tabanı toprak ve molozla kaplıdır. Mağara içerisinde tavan yüksekliği 1.5 m olduğu için yürümek oldukça zordur. MTA tarafından araştırılıp; haritası çizilmiştir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye