©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

99 / 2

Çizimler i?in tıklayın...


Fotoğraflar i?in tıklayın...

maps
99 / 2
Türü:
Mağara
Rakım:
m
Derinlik:
-15 m
Uzunluk:
m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İl?e:
Köy:

     


Gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü tarafından Yörük adı verilen araştırmalar sırasında incelenmiştir. Araştırma alanı olan Bolkar Dağları; tamamen Miyosen yaşlı bol çatlak ve eklemli kireçtaşlarından oluşmuştur. Alanda en çok gözlenen fosiller Gastropod ve Shell''lerdir.
Yeri:
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu:
Araştırma Tarih?esi:
Bulgular:


Liste'ye